Ubezpieczenia

Gwarancje ubezpieczeniowe

W ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań.

Gwarancje ubezpieczenioweW ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań.
Gwarancja ubezpieczeniowa jest to instrument finansowy, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków czy to na zabezpieczenie kredytu bankowego, czy też na wpłatę wadium przetargowego.
 
Proponujemy zawieranie umów generalnych / linii gwarancyjnych na gwarancje ubezpieczeniowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe tylko raz analizuje sytuację finansową firmy a następnie gwarancje wystawiane w ramach przyznanego limitu. Dzięki umowie generalnej uzyskają Państwo także niższe stawki/składki.
Negocjujemy zapisy w gwarancjach ubezpieczeniowych - zarówno wymogi kontrahentów, jak i towarzystw ubezpieczeniowych. Jest to bardzo istotne w sytuacjach kiedy Państwa kontrahent nie akceptuje wzoru gwarancji, który mu Państwo przedstawiliście.
 
Proponujemy Państwu możliwość negocjacji linii gwarancyjnej na następujące gwarancje ubezpieczeniowe:

  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu (zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań)
  • gwarancja usunięcia wad i usterek (zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac)
  • gwarancja zapłaty wadium (składane przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium)


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA !

thomas-kvistholt-191153-unsplash.jpg

Następny

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych