Broker ubezpieczeniowy

O nas

Kim jesteśmy?

Adler Brokers Group to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy. Reprezentujemy naszych Klientów i dbamy o ich interesy. Negocjujemy z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, czego rezultatem są niższe składki za ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie, kompleksowe podejście oraz dbałość o interesy Klienta. Współpracujemy zarówno z Klientami korporacyjnymi, jak i flotowymi – w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń:

  • porównujemy oferty poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych i szczegółowo je analizujemy
  • rekomendujemy najlepsze oferty
  • opracowujemy program ubezpieczeniowy obejmujący różne rodzaje ubezpieczeń – dopasowany indywidualnie do potrzeb i rodzaju działalności Klienta
  • prowadzimy negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, czego efektem są niskie składki i optymalny zakres ubezpieczenia
  • służymy wskazówkami i radą podczas określania zakresu ubezpieczenia
  • na bieżąco monitorujemy następujące terminy: kończących się polis i płatności składek
  • służymy pomocą w likwidacji szkód
  • wyjaśniamy zawiłości prawne warunków ubezpieczenia

Otrzymają Państwo od nas atrakcyjne oferty dostosowane do Państwa potrzeb zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny.

O firmie

ADLER BROKERS GROUP PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ OD 2002 ROKU NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO (DAWNIEJ KOMISJA NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH) NR 1153/02 NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ.

Adler Brokers Group Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz międzynarodowej sieci brokerów ubezpieczeniowych unisonSteadfast. Prezesem Adler Brokers Group Sp. z o.o. jest Pani Joanna Królikowska-Bocheńczyk – autorka książki „Rynek brokerski w Polsce” oraz kilkuset artykułów z zakresu ubezpieczeń. Pracownikami naszej firmy są wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeń.

Adler Brokers Group Sp. z o.o. została wpisana do rejestru pośredników prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dawną Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych) w dziale drugim, rozdział pierwszy (brokerzy ubezpieczeniowi wykonujący działalność brokerską) pod numerem 00001032/U.

Adler Brokers Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Pługa 1/27; 02-047 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000130235 NIP: 526-26-54-099, REGON: 015252247, kapitał zakładowy: 50.000 zł

Referencje

Działając na rynku od 2002 roku zyskaliśmy zaufanie wielu Klientów. Na Państwa życzenie z chęcią prześlemy listy referencyjne. które otrzymaliśmy.

Uprzejmie prosimy o kontakt w tej sprawie.

Jakość zawieranych umów ubezpieczenia weryfikują szkody. W naszej historii wielokrotnie pomagaliśmy Klientom w trudnych sytuacjach jakimi są szkody.

Naszym największym sukcesem jest likwidacja całkowitej szkody po pożarze fabryki styropianu (jedna z większych szkód ostatnich lat w Polsce). Uzyskane odszkodowanie pozwoliło na odbudowę fabryki.