O nas

Kim jesteśmy?

JESTEŚMY NIEZALEŻNYM POŚREDNIKIEM UBEZPIECZENIOWYM - REPREZENTUJEMY INTERESY NASZYCH KLIENTÓW. NEGOCJUJĄC OFERTY Z RÓŻNYMI TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI, OBNIŻAMY SKŁADKI ZA UBEZPIECZENIA.


Współpracujemy z klientami korporacyjnymi, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych - z klientami flotowymi.


Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń:

  • opracowujemy program ubezpieczeniowy złożony z różnych rodzajów ubezpieczeń
  • negocjujemy z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi niskie składki i szeroki zakres ubezpieczenia
  • analizujemy i porównujemy oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych
  • doradzamy przy wyborze zakresu ubezpieczenia
  • wyjaśniamy zawiłości warunków ubezpieczenia
  • monitorujemy przez cały rok terminy:
  • kończących się polis
  • płatności składek
  • pomagamy w likwidacji szkód


Otrzymają Państwo od nas atrakcyjne oferty dostosowane do Państwa potrzeb zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny.


O firmie

DZIAŁAMY OD 2002 ROKU NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH (OBECNIE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO) NR 1153/02 NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ.


Adler Brokers Group Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz międzynarodowej sieci brokerów ubezpieczeniowych unisonSteadfast. Prezesem Adler Brokers Group Sp. z o.o. jest Pani Joanna Królikowska-Bocheńczyk – autorka książki „Rynek brokerski w Polsce” oraz kilkuset artykułów z zakresu ubezpieczeń. Pracownikami naszej firmy są wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeń.

Adler Brokers Group Sp. z o.o. została wpisana do rejestru pośredników prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dawną Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych) w dziale drugim, rozdział pierwszy (brokerzy ubezpieczeniowi wykonujący działalność brokerską) pod numerem 00001032/U.


Adler Brokers Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Pługa 1/27; 02-047 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000130235 NIP: 526-26-54-099, REGON: 015252247, kapitał zakładowy: 50.000 zł

A member of UnisonSteadfast

Referencje

Działając na rynku od 2002 roku zyskaliśmy zaufanie wielu Klientów. Na Państwa życzenie z chęcią prześlemy listy referencyjne. które otrzymaliśmy. 

Uprzejmie prosimy o kontakt w tej sprawie.


Jakość zawieranych umów ubezpieczenia weryfikują szkody. W naszej historii wielokrotnie pomagaliśmy Klientom w trudnych sytuacjach jakimi są szkody.

Naszym największym sukcesem jest likwidacja całkowitej szkody po pożarze fabryki styropianu (jedna z większych szkód ostatnich lat w Polsce). Uzyskane odszkodowanie pozwoliło na odbudowę fabryki.

Fabryka przed pożarem

Fabryka przed pożarem

Pożar

Pożar

Pożar

Pożar

Pożar

Pożar

Odbudowana fabryka

Odbudowana fabryka

Odbudowana fabryka

Odbudowana fabryka