Broker ubezpieczeniowy

Usługi

Kompleksowy zakres usług

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń. Analizujemy wybrane oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Przygotowujemy propozycję składającą się z różnych rodzajów ubezpieczeń. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.

Priorytetem są dla nas potrzeby i charakter działalności oraz specyfika branży każdego Klienta, z którym współpracujemy. Oceniamy dotychczas posiadane przez Państwa ubezpieczenia, bierzemy pod uwagę rodzaje występujących ryzyk i wskazujemy, które warto ubezpieczyć.

Dostępne są różne produkty ubezpieczeniowe w zależności od firmy. Staranne zapoznanie się z nimi wymaga zarówno czasu, jak i wiedzy oraz doświadczenia, które posiadają nasi specjaliści. Stworzymy pakiet dopasowany do charakteru działalności, potrzeb i ew. ryzyk, który poprawi poczucie bezpieczeństwa i zabezpieczy finanse firmy.

Co nas wyróżnia?

Negocjujemy oferty ubezpieczeniowe

Prowadząc rozmowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, staramy się wynegocjować  niższe składki dla naszych Klientów, a także jak najlepiej dopasować zakres ochrony do rodzaju działalności. W wielu przypadkach pewne modyfikacje mogą rozszerzyć zakres ochrony przy zachowaniu wysokości składki.

Analiza ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

W czytelny sposób, w formie tabeli oraz w formie opisowej, opracowujemy porównanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ten sposób pozwala je najobiektywniej porównać, ocenić ich wady oraz zalety, wysokości składek i zakres ubezpieczenia.

Rekomendacja zakresu ubezpieczenia

Zanim zawrzemy umowę, przygotowujemy rekomendację pisemną najlepszej naszym zdaniem umowy ubezpieczenia. Dodatkowo wyjaśniamy, na czym opiera się nasz wybór.

Wyjaśniamy warunki ubezpieczenia

Zapisy dotyczące warunków ubezpieczenia mogą być dla Państwa niejasne, mogą też budzić różne wątpliwości. Dlatego omawiamy poszczególne zapisy, wyjaśniamy wyłączenia i rozmaite „kruczki”.

Zwracamy też uwagę na  zagrożenia wynikające z tych zapisów, których ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe.  Jeśli zapisy są wyjątkowo niejasne i kontrowersyjne, prosimy o oficjalne interpretacje przygotowane przez same towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wyjaśniamy m.in. rodzaje szkód do ubezpieczenia w polisach odpowiedzialności cywilnej, sposoby ustalania zakresu i sum ubezpieczenia majątku, omawiamy systemy ubezpieczenia w polisach majątkowych. Przedstawiamy Państwu także zasady funkcjonowania wybranych klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia zgodnych z konkretnymi  indywidualnymi potrzebami.

Administracja i zarządzanie ubezpieczeniami

Kompletujemy niezbędną do zawarcia polis dokumentację. Naszym zadaniem jest także nadzór nad realizacją umów ubezpieczenia. Dostarczamy niezbędne polisy, cesje, aneksy, certyfikaty,  doubezpieczenia, monitorujemy terminy wygasających polis oraz terminy płatności składek. Powierzenie nam tych zadań to gwarancja profesjonalnie wykonywanych obowiązków. Pozwoli to Państwu zaoszczędzić czas i mieć pewność, że ubezpieczenia są zarządzane właściwie.

Wsparcie w likwidacji szkód

Zapewniamy wsparcie podczas likwidacji szkód: monitorujemy przebieg działań z tym związanych, oferujemy pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Jeśli zaistnieje konieczność, dokładamy starań, by przyspieszyć przeprowadzenie oględzin i przygotowanie dla Państwa kalkulacji. Analizujemy i oceniamy zasadność wycen i przyznanych odszkodowań. W razie wątpliwości odwołujemy się od decyzji towarzystw ubezpieczeniowych.

Jesteśmy skuteczni. Jesteśmy profesjonalni. Możesz liczyć na naszą pomoc.