Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC zawodowe

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym, który specjalizuje się w tzw. ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zawodowej, czyli ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, ang: professional indemnity insurance, PI insurance (np. OC projektanta, OC architekta, OC inżyniera kontraktu, OC inwestora zastępczego, zarządcy, doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego, informatyka, brokera walutowego, maklera) czy wykonywania określonych czynności zawodowych (np. czynności konsultanta, doradcy, informatyka, jak i szeroko rozumianej branży IT). Oferujemy zarówno ubezpieczenia na warunkach obowiązkowych (dla tych grup zawodowych, na które poszczególne przepisy prawa nakładają obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej), jak i ubezpieczenia na tzw. warunkach dobrowolnych (tam gdzie nie ma obowiązku ubezpieczenia). Na warunkach dobrowolnych można również wykupić ubezpieczenie nadwyżkowe, czyli ubezpieczyć się na wyższą sumę gwarancyjną niż to wynika z poszczególnych rozporządzeń regulujących ubezpieczenia obowiązkowe.

Najczęściej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pokrywa szkody osobowe (komuś się stanie krzywda) i szkody rzeczowe (komuś coś zostanie zniszczone), natomiast nie obejmuje swoim zakresem tzw czystych strat finansowych, czyli wydatków na które ubezpieczony narazi swoich kontrahentów/poszkodowanych (ktoś poniósł jakieś koszty wskutek błędu ubezpieczonego) czy utraconych korzyści, których kontrahent/poszkodowany nie osiągnie z uwagi na popełniony błąd (np. utracone zyski, utracone przychody).

Nasze oferty dostosowujemy do specyfiki działalności naszych Klientów tak, aby ubezpieczenie działało zarówno w przypadku wyrządzenia szkody osobowej, rzeczowej, jak i czystych strat finansowych.

Przykłady zawodów/wykonywanej działalności, które można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

Ubezpieczenie OC zawodowe dla branży budowlanej

Dedykowane m.in. dla pracowni projektowych i architektonicznych, firm świadczących usługi inżyniera kontraktu, czy inwestora zastępczego. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda. Przykładem może być popełnienie błędu projektowego.

Branża budowlana: OC projektanta, OC architekta, OC inżyniera kontraktu, OC inwestora zastępczego, OC inżyniera budownictwa.

 

Ubezpieczenie OC zawodowe dla branży informatycznej

Dedykowane m.in. dla firm świadczących usługi konsultingowe IT, projektantów systemów, firm wdrożeniowych oraz innych firm świadczących usługi informatyczne. Posiadanie ubezpieczenia OC zawodowego w tej branży wiąże się najczęściej z wymogami kontrahentów, w szczególności tych z kapitałem zagranicznym.

Coraz więcej firm z branży IT zawiera także ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych.

Branża IT: OC konsultanta komputerowego, OC informatyka, OC projektanta systemów, OC doradcy IT, OC z tytułu wdrażania systemów informatycznych i OC z tytułu eksploatacji systemów informatycznych.

 

Ubezpieczenia OC zawodowe dla innych branż

Branża finansowa: OC doradcy finansowego, OC z tytułu zarządzania finansami, OC z tytułu zarządzania aktywami finansowymi lub funduszami, OC maklera giełdowego, OC brokera walutowego, OC doradcy inwestycyjnego, OC księgowego/prowadzenie ksiąg, OC biegłego rewidenta, OC z tytułu obrotu wierzytelnościami.

Nieruchomości: OC zarządcy nieruchomości, OC pośrednika nieruchomości, OC rzeczoznawcy nieruchomości, OC syndyka.

Kancelarie prawne: OC kancelarii prawniczej, OC doradcy podatkowego, OC adwokata, OC radcy prawnego, OC notariusza.

Inne: OC tłumacza.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI!