Broker ubezpieczeniowy

Brokerzy ubezpieczeniowi

Broker ubezpieczeniowyBrokerzy ubezpieczeniowi to niezależni pośrednicy ubezpieczeniowi posiadający stosowne zezwolenie na wykonywanie zawodu – ich zadaniem jest reprezentowanie interesów klienta. Wykonują czynności prawne związane z zawieraniem umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi, negocjują warunki postanowień umownych oraz zajmują się likwidacją szkód. W odróżnieniu od agentów ubezpieczeniowych działają na rzecz klienta a nie na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego.

Warto wiedzieć, że broker ubezpieczeniowy jest zawodem podlegającym regulacjom ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku, a w myśl tej ustawy posługiwanie się tą nazwą zawodu wymaga odpowiedniego zezwolenia, a działalność brokerów ubezpieczeniowych jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z tytułu wykonywanej działalności brokerzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Czym zajmują się brokerzy ubezpieczeniowi?

Rolą brokerów ubezpieczeniowych jest wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy w celu opracowania kompleksowej, najkorzystniejszej ochrony ubezpieczeniowej. W Adler Brokers Group zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów którzy doradzają, przeprowadzają analizy i porównania ofert towarzystw ubezpieczeniowych, negocjują w imieniu klienta zakres i koszty ochrony, wyjaśniają zawiłości warunków ubezpieczenia oraz zajmują się stałą obsługą polis. Pomagają również w likwidacji szkód.

W celu opracowania możliwie najlepszej oferty brokerzy przeprowadzają dokładną analizę rzeczywistych potrzeb klienta, która pozwala ocenić możliwość wystąpienia różnych zdarzeń. Dokonują analizy otrzymanych ofert, prowadzą negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi dotyczące zakresu ochrony, zmniejszania stawek oraz innych, istotnych dla klienta warunków umowy.

Najważniejsze korzyści wynikające ze współpracy z brokerami to możliwość skorzystania z doświadczenia, indywidualnego podejścia do klienta oraz obszerna wiedza w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.