Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC inżyniera kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej inżyniera kontraktu gwarantuje ochronę, gdy osobie trzeciej zostanie wyrządzona szkoda podczas wykonywania czynności inżyniera kontraktu.

Ubezpieczenie OC inżyniera kontraktuPojęcie inżyniera kontraktu nie występuje w Prawie budowlanym, ale wprowadziła je  Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC).  

Zadania inżyniera kontraktu reguluje umowa z inwestorem. Lista jego obowiązków jest bardzo obszerna i charakteryzuje się szerszym zakresem odpowiedzialności niż osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zazwyczaj inżynierem kontraktu nie jest jedna osoba a zespół specjalistów.

Inżynier kontraktu pełni m.in. nadzór techniczny nad prowadzonymi pracami budowlanymi, sprawuje pieczę nad dokumentacją i procedurami, kontroluje też jakość robót.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej inżyniera kontraktu (OC inżyniera kontraktu) może obejmować wykonywanie czynności takich, jak:

    • zarządzanie kontraktem – bieżące administrowanie procesem inwestycyjnym,
    • nadzór inwestorski (w tym zgodnie z zasadami FIDIC)
    • nadzór techniczny i prawny na budowie (obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi i jakością ich zrealizowania),
    • uczestnictwo w próbach i testach
    • nadzór odbiorów oraz przeprowadzanie odbiorów gotowego obiektu, mniejszych prac, realizacji wybranych elementów ,nadzór nad całą dokumentacją skompletowaną przez wykonawcę, sprawdzenie, czy dokumentacja projektowa oraz wykonawcza są zgodne
    • przeprowadzanie przetargów na wykonawców robót i dostawców, np. materiałów budowlanych
    • składanie raportów z działań inwestorowi.
    
Ważne kwestie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej inżyniera kontraktu zostały szczegółowo opisane na stronie Ubezpieczenie OC Projektanta.


SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI !

Ubezpieczenie OC projektanta

Poprzedni

Ubezpieczenie OC projektanta

Ubezpieczenie OC inwestora zastępczego

Następny

Ubezpieczenie OC inwestora zastępczego