Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenia na życie

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - ZAPEWNIA UZYSKANIE ŚWIADCZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI, TRWAŁEGO CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO INWALIDZTWA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o różne opcje dodatkowe, np. świadczenie w przypadku urodzenia się dziecka, śmierci rodziców i teściów.  Ubezpieczeniem mogą zostać objęci sami pracownicy, jak i pracownicy wraz z ich rodzinami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA !


pina-messina-464947-unsplash.jpg

Poprzedni

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

matt-artz-445484-unsplash.jpg

Następny

Ubezpieczenia elektrowni wiatrowej