Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia flotowe

OFEROWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ UBEZPIECZENIA FLOTOWE W RAMACH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POZWALAJĄ USPRAWNIĆ ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW:

 

 • ubezpieczenie flotowe
 • przygotowujemy zapytanie brokerskie na warunkach flotowych (jedna umowa generalna dla wszystkich pojazdów we flocie) tak, aby osiągnąć korzyści skali (niższe składki) z ubezpieczenia wielu pojazdów przez jeden podmiot
 • program ubezpieczeń komunikacyjnych dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań Klientów, biorą pod uwagę zarówno standardowy zakres ubezpieczeń (OC komunikacyjne, autocasco, NNW), dodatkowe opcje (np. szersze warianty assistance, w tym samochody zastępcze, assistance truck), jak i niestandardowe rodzaje ubezpieczeń (ubezpieczenie ochrony prawnej, GAP)
 • Negocjujemy niskie stawki i szeroki zakres ochrony z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Przygotowujemy ofertę składającą się z następujących części:
  • wyliczenie i porównanie składek dla każdej z otrzymanych ofert w arkuszu kalkulacyjnym: dla każdego z pojazdów podawana jest składka OC, AC, NNW,
  • opis otrzymanych ofert obejmujący: stawki, składki, ewentualne zniżki i zwyżki oraz zakres ubezpieczenia (wybrany wariant Autocasco i Assistance, udział własny/brak udziału własnego, franszyzy integralne, brak potrącania amortyzacji, zakres terytorialny itp), dodatkowe opcje,
  • pisemne rekomendacje uwzględniające różnice w poszczególnych ofertach ze wskazaniem naszym zdaniem najlepszej oferty
 • Nadzorujemy terminy kończących się polis
 • Przy zmianie ubezpieczyciela wypowiadamy ubezpieczenia OC zawarte w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • Zgłaszamy pojazdy do ubezpieczenia
 • Wyceniamy pojazdy w systemie Info-Ekspert
 • Dostarczamy polisy i certyfikaty pod wskazany adres
 • Monitorujemy system płatności składek i rat składek
 • Ustalamy procedury likwidacji szkód (doprecyzowanie informacji/dopasowanie procedury likwidacji z etapu negocjacji)
 • Pomagamy w likwidacji szkód (monitorujemy proces likwidacji: przyspieszanie oględzin, pomoc w zdobywaniu kalkulacji, pomoc w ocenie zasadności wycen szkód całkowitych itp.)
 • Składamy odwołania w przypadku odmów lub zaniżenia wypłat odszkodowania

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI!