Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – TO UBEZPIECZENIE POKRYWAJĄCE KOSZTY LECZENIA W POLSCE W WYBRANYCH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH.

Pokrywane są świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia ubezpieczyciel płaci za wskazane badania i analizy lekarskie. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o dodatkowe opcje, np. chirurgię jednego dnia czy wizyty domowe. Dostępne są również warianty pokrywające koszty hospitalizacji. Ubezpieczenie może dotyczyć samych pracowników, jak i ich rodzin.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA !

murray-campbell-29990-unsplash.jpg

Poprzedni

Ubezpieczenie karnoskarbowe

luke-stackpoole-576414-unsplash1.jpg

Następny

Grupowe ubezpieczenia na życie