Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie na życie

Podstawowe grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia uzyskanie świadczenia na wypadek śmierci, trwałego całkowitego lub częściowego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego.

Pośredniczymy między przedsiębiorstwami a towarzystwami ubezpieczeniowymi w zawieraniu grupowych ubezpieczeń na życie, negocjujemy najlepsze warunki, tak aby dostosować ofertę do oczekiwań oraz potrzeb naszych Klientów. Opracowanie i wybór najlepszej oferty ubezpieczeniowej wymaga doświadczenia, znajomości branży oraz wiedzy.

grupowe ubezpieczenie na życie

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam fachowo doradzić przy wyborze odpowiedniego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników i wykonać profesjonalną analizę zakresu ochrony. Prowadzimy skuteczne negocjacje z ubezpieczycielem dotyczące m.in. wysokości składki oraz ewentualnych rozszerzeń zakresu ochrony o wskazane opcje dodatkowe. Do porównania ofert dołączamy rekomendację najwłaściwszej umowy ubezpieczenia i wyjaśniamy podstawy, na których opiera się rekomendacja.

Ofertę naszych usług kierujemy do przedsiębiorstw, które chciałyby uatrakcyjnić pakiet świadczeń dla pracowników w postaci bonusu ubezpieczeń grupowych na życie.

Skorzystanie z pomocy brokera gwarantuje przeprowadzenie konkursu ofert w Państwa imieniu przez niezależnego pośrednika.

Pracodawcy, przy ubezpieczeniu na życie pracowników, zobowiązani są do przeprowadzenia Analizy Potrzeb Klienta. Chętnie pomożemy w jej wykonaniu.

 

Bezpieczeństwo finansowe dla najbliższych


Nagła i ciężka choroba, nieszczęśliwy wypadek, utrata zdolności do pracy, pobyt w szpitalu – życie jest pełne sytuacji, w których posiadanie ubezpieczenia na życie może w dużym stopniu wspomóc rodzinę, która znalazła się niespodziewanie w trudnym położeniu. Zainteresowanie polisami na życie wśród pracowników rośnie, a grupowe ubezpieczenie pozwala na uzyskanie lepszych warunków niż w polisach indywidualnych.

Grupowe ubezpieczenie na życie to pomoc w trudnych sytuacjach nie tylko dla ubezpieczonego, ale także jego bliskich. Przede wszystkim jest to oferta skierowana do pracowników, którzy chcą zapewnić bezpieczeństwo finansowe sobie i swoim najbliższym.

 

„Grupowe ubezpieczenie”, czyli jakie ?


Grupowe ubezpieczenie na życie to polisa zwykle oferowana w ramach umowy z pracodawcą. Zatrudniając się w danej firmie (umowa o pracę lub umowa zlecenie), można korzystać z ubezpieczenia na wcześniej ustalonych warunkach dla wszystkich pracowników, bez względu na ich staż pracy, wiek, stanowisko itp.

Składkę może pokrywać pracodawca lub pracownik – w całości lub w części, dzieląc się kosztami. Zwykle ustalona kwota jest automatycznie potrącana z pensji. W razie konieczności – np. choroby lub wypadku – pracownik zgłasza żądanie odszkodowania, np. kontaktując się z opiekunem polisy firmowej. Dla wygody pracodawcy, opiekunem polisy firmowej jest bardzo często dedykowana osoba (np. z działu kadr, czy księgowości), która pomaga w obsłudze ubezpieczenia i ma bezpośredni kontakt z ubezpieczonymi pracownikami. Zgodnie z wytycznymi zleceniodawców negocjujemy zakres i warunki technicznej współpracy osób dedykowanych do obsługi.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie – opcje dodatkowe


Zakres grupowego ubezpieczenia na życie może być różny. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o różne opcje dodatkowe, np. świadczenie w przypadku urodzenia się dziecka, śmierci rodziców i teściów, ciężkiego zachorowania partnera życiowego itp.

Umowa podstawowa to zwykle ubezpieczenie życia pracownika – stanowi zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego. Można rozszerzyć umowę m.in. o niezdolność do samodzielnego życia lub pracy czy też trwałe inwalidztwo. Poza tym ubezpieczeniem mogą zostać objęci pracownicy wraz z rodzinami.

Zobacz także ubezpieczenia zdrowotne


SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI!