Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie budowy domu: Konieczność czy opcja? Jak zabezpieczyć inwestycję?

Budowa domu to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu każdego człowieka, stanowiące realizację marzeń o własnym kącie. Jednak każda inwestycja budowlana niesie za sobą nie tylko ogromne emocje, ale również ryzyko i niepewność. 

Niespodziewane zdarzenia, takie jak uszkodzenia spowodowane przez siły natury, wypadki na budowie czy kradzież materiałów budowlanych, mogą znacząco opóźnić prace, a nawet zagrażać całemu projektowi. W tym kontekście pojawia się pytanie: czy ubezpieczenie domu w trakcie budowy to konieczność, czy jedynie opcja, którą można rozważyć?

Wprowadzając temat ubezpieczeń dla domów w trakcie budowy, warto zastanowić się nad ich znaczeniem i rolą, jaką pełnią w zabezpieczaniu inwestycji. Ubezpieczenie to nie tylko forma ochrony przed nieprzewidzianymi wydatkami, ale także sposób na zapewnienie sobie spokoju ducha wiedząc, że nasze wysiłki i inwestycja są odpowiednio chronione. 

W kolejnych sekcjach artykułu przyjrzymy się bliżej ryzykom związanym z budową domu, rodzajom dostępnych ubezpieczeń oraz korzyściom płynącym z ich posiadania.

Ryzyka związane z budową domu

zalanie domu w trakcie budowy

Budowa domu to proces obarczony wieloma ryzykami, które mogą mieć wpływ nie tylko na sam projekt, ale także na bezpieczeństwo osób zaangażowanych w prace budowlane. Rozpoznanie tych ryzyk jest kluczowe dla ich efektywnego zarządzania i minimalizacji potencjalnych strat. 

Oto niektóre z najczęstszych zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie budowy domu:

 • Uszkodzenia i awarie – Nieprzewidziane zdarzenia, takie jak silne wiatry, opady, a nawet błędy ludzkie, mogą prowadzić do uszkodzeń materiałów budowlanych lub już wykonanych elementów konstrukcyjnych.
 • Kradzieże materiałów budowlanych – Plac budowy często staje się celem dla złodziei. Kradzież narzędzi, maszyn czy materiałów budowlanych nie tylko generuje dodatkowe koszty, ale także opóźnia prace.
 • Wypadki na budowie – Pomimo środków bezpieczeństwa, wypadki na placu budowy zdarzają się stosunkowo często. Mogą one prowadzić do przerw w pracach, a także do konieczności pokrycia kosztów leczenia lub odszkodowań.
 • Opóźnienia w harmonogramie – Różne czynniki, w tym te wymienione powyżej, mogą przyczynić się do opóźnień w realizacji projektu. Każde opóźnienie to potencjalnie wyższe koszty i zmiana planów.

przyczyny wypadków przy pracy - wykres

Przyczyny wypadków przy pracy (styczeń – wrzesień 2023 r.) – źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lp.WyszczególnienieW %
1Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego4.9
2Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego0.6
3Wady materiałowe czynnika materialnego2.0
4Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego2.3
5Niewłaściwa organizacja pracy5.2
6Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy6.5
7Niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika9.9
8Nieużywanie lub używanie w nieprawidłowy sposób sprzętu ochronnego przez pracownika1.9
9Niestosowanie się do poleceń oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy6.3
10Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy2.3
11Nieprawidłowe zachowanie się pracownika40.7
12Zdarzenie niezależne od pracodawcy lub pracownika, działanie osób trzecich lub zwierząt9.4
13Inne przyczyny8.0

Rozumienie tych ryzyk i przygotowanie się na ewentualność ich wystąpienia to pierwszy krok do zabezpieczenia swojej inwestycji. Właściwe ubezpieczenie może nie tylko zapewnić ochronę finansową w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, ale także przyczynić się do szybszego rozwiązania problemów i kontynuacji prac zgodnie z planem.

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy – konieczność czy opcja?

ubezpieczenie budowy

Decyzja o ubezpieczeniu domu w trakcie budowy często wywołuje wiele wątpliwości. Niektórzy inwestorzy postrzegają to jako dodatkowy, niepotrzebny koszt. Inni uważają, że jest to niezbędny element każdego projektu budowlanego. Aby podjąć świadomą decyzję, warto rozważyć argumenty „za” i „przeciw” posiadaniu polisy ubezpieczeniowej.

Argumenty za ubezpieczeniem:

 • Ochrona finansowa – Ubezpieczenie oferuje ochronę przed finansowymi skutkami niespodziewanych zdarzeń, takich jak uszkodzenia, kradzież czy katastrofy naturalne. W przypadku wystąpienia szkody, polisa pokrywa koszty odbudowy lub napraw, co może być kluczowe dla kontynuacji projektu.
 • Spokój ducha – Wiedza, że inwestycja jest zabezpieczona, pozwala na spokojniejsze podejście do całego procesu budowy. Ubezpieczenie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zmniejsza stres związany z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń.
 • Wymóg kredytowy – Banki często wymagają ubezpieczenia budowy jako warunku udzielenia kredytu hipotecznego. Posiadanie polisy jest więc konieczne dla osób finansujących budowę za pośrednictwem kredytu.

Argumenty przeciw ubezpieczeniu:

 • Koszty – Niektórzy inwestorzy wskazują na koszty ubezpieczenia jako główną barierę. Należy jednak pamiętać, że wysokość składki jest zazwyczaj niewielka w porównaniu z potencjalnymi stratami, jakie może pokryć ubezpieczenie.
 • Kompleksowość ofert – Rozbudowane oferty ubezpieczeniowe mogą być trudne do zrozumienia dla osób niezaznajomionych z terminologią ubezpieczeniową. Jest to jednak kwestia, którą można rozwiązać, korzystając z pomocy doradców ubezpieczeniowych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, ubezpieczenie budowy wydaje się być bardziej koniecznością niż opcją, szczególnie w kontekście ochrony finansowej i zapewnienia spokoju ducha inwestorowi. Wybór odpowiedniej polisy umożliwia zabezpieczenie inwestycji przed wieloma nieprzewidywalnymi zdarzeniami, co w dłuższej perspektywie może okazać się decyzją kluczową dla powodzenia całego przedsięwzięcia.

Rodzaje ubezpieczeń dostępne dla domów w trakcie budowy

wybór ubezpieczenia od budowy domu

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia dla domu w trakcie budowy jest kluczowym elementem zabezpieczenia inwestycji. 

Wybierając ubezpieczenie, warto zwrócić uwagę nie tylko na zakres ochrony, ale także na wyłączenia i ograniczenia. Często polisy mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb projektu, co umożliwia lepsze zabezpieczenie inwestycji. Współpraca z doświadczonym doradcą ubezpieczeniowym może pomóc w wyborze najlepszej opcji i zrozumieniu szczegółów umowy ubezpieczeniowej.

Kiedy warto rozważyć ubezpieczenie?

pożar domu w trakcie budowy

Decyzja o ubezpieczeniu domu w trakcie budowy nie powinna być podejmowana pochopnie. Istnieją określone momenty i czynniki, które powinny skłonić inwestora do szczególnego rozważenia tej opcji:

 • Na początku projektu – Rozpoczynając budowę, warto od razu zabezpieczyć inwestycję. Wczesne ubezpieczenie może chronić przed niespodziewanymi zdarzeniami, które mogą wystąpić już w początkowej fazie prac.
 • Przy większych projektach budowlanych – Im większa i bardziej skomplikowana inwestycja, tym większe ryzyko. Projekty o wysokiej wartości i złożoności technicznej zdecydowanie wymagają odpowiedniego zabezpieczenia.
 • W przypadku finansowania zewnętrznego – Banki i inne instytucje finansujące często wymagają ubezpieczenia jako warunku udzielenia kredytu budowlanego. Jest to forma zabezpieczenia zarówno dla inwestora, jak i dla kredytodawcy.
 • W obszarach o wysokim ryzyku naturalnym – Lokalizacja ma kluczowe znaczenie przy wyborze ubezpieczenia. Obszary narażone na powodzie, trzęsienia ziemi czy huragany wymagają dodatkowej ochrony.
 • Kiedy zatrudniasz podwykonawców – Prace realizowane przez zewnętrzne firmy mogą wiązać się z dodatkowymi ryzykami, takimi jak wypadki pracy czy uszkodzenia mienia. 

Rozważenie tych czynników pozwala na świadome podejście do kwestii ubezpieczenia i wybranie polisy, która najlepiej odpowiada specyfice danego projektu. 

Ubezpieczenie powinno być traktowane nie jako niepotrzebny koszt, ale jako inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność finansową budowy.

Jak ubezpieczyć dom w trakcie budowy – krok po kroku

jak ubezpieczyć dom w trakcie budowy

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia domu w trakcie budowy może wydawać się skomplikowany, jednak dzięki kilku prostym krokom proces ten może przebiegać płynnie i efektywnie. Istotną rolę w tym procesie odgrywa broker ubezpieczeniowy, który może znacząco ułatwić i przyspieszyć wybór najlepszej polisy. Oto kroki, które warto podjąć:

  1. Określenie potrzeb ubezpieczeniowych – Pierwszym krokiem jest dokładna analiza projektu pod kątem potencjalnych ryzyk oraz wartości inwestycji. Warto zastanowić się, jakie zagrożenia mogą wpłynąć na budowę i jakie aspekty chcemy mieć szczególnie zabezpieczone.
  2. Wybór brokera ubezpieczeniowego – Skorzystanie z usług doświadczonego brokera ubezpieczeniowego może znacząco ułatwić proces wyboru ubezpieczenia. Broker nie tylko pomoże zrozumieć dostępne opcje, ale również negocjuje warunki polisy, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb projektu.
 • Zalety współpracy z brokerem ubezpieczeniowym:
  • Dostęp do szerokiej oferty – Brokerzy współpracują z wieloma ubezpieczycielami, co pozwala na dostęp do różnorodnych polis i znalezienie tej najbardziej korzystnej.
  • Oszczędność czasuBroker ubezpieczeniowy zajmuje się porównywaniem ofert, negocjacjami oraz przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, co pozwala zaoszczędzić czas inwestora.
  • Doradztwo i wsparcie – Brokerzy dysponują wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na wybór ubezpieczenia dokładnie dopasowanego do potrzeb oraz zapewniają wsparcie w przypadku wystąpienia szkody.
 1. Przedstawienie wymagań i oczekiwań – Ważne jest, aby jasno przedstawić brokerowi oczekiwania co do zakresu ochrony oraz budżetu przeznaczonego na ubezpieczenie.
 2. Analiza i wybór polisy – Po przedstawieniu opcji przez brokera, należy dokładnie przeanalizować proponowane rozwiązania, zwracając uwagę na zakres ochrony, wyłączenia, sumę ubezpieczenia oraz wysokość składki.
 3. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej – Po wyborze najlepszej oferty, finalnym krokiem jest zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Ważne jest dokładne przeczytanie warunków polisy przed podpisaniem dokumentów.

Oferta ubezpieczeń budowlano-montażowych naszej firmy

adler brokers - broker ubezpieczeniowy - oferta

W procesie budowy lub montażu, zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy stają przed wyzwaniami, które mogą wpłynąć na przebieg i finalny koszt projektu. Nasza firma, Adler Brokers Group, oferuje kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe, które zabezpieczają interesy obu stron. Przedstawiamy szczegóły naszej oferty ubezpieczeń budowlano-montażowych.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) i montażu (EAR)

Nasze ubezpieczenie CAR (Construction All Risks) i EAR (Erection All Risks) to produkty zaprojektowane, aby chronić projekt od początku do końca – od pierwszego dnia budowy aż po zakończenie montażu. Ochrona obejmuje nie tylko roboty kontraktowe, wartość prac budowlanych i wykorzystywanych materiałów, ale także sprzęt budowlany oraz zaplecze techniczne.

Ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związaną z prowadzonymi pracami. Dzięki temu, ubezpieczeniem objęte są nie tylko szkody rzeczowe wynikające z katastrof naturalnych, ale również te, które zostały wyrządzone osobom trzecim. 

Rozszerzenia ochrony

Rozumiemy, że każdy projekt jest unikalny, dlatego nasze ubezpieczenie budowlano-montażowe można dostosować do specyficznych potrzeb. Oferujemy rozszerzenie ochrony o szkody rzeczowe spowodowane m.in. przez:

 • Błędy projektowe (Zobacz: Ubezpieczenie OC projektanta),
 • Wady materiałowe lub odlewnicze,
 • Błędy wykonawcze i montażowe na terenie budowy.

Dodatkowo, możliwe jest włączenie klauzuli części wadliwych, jak również szkody w mieniu istniejącym inwestora, spowodowane przez prowadzone prace.

Ubezpieczenie utraty zysku i maszyn budowlanych

Świadomi konsekwencji, jakie dla projektu może mieć nawet najmniejsze opóźnienie, oferujemy ubezpieczenie utraty zysku, chroniące przed stratami finansowymi spowodowanymi opóźnieniem w realizacji kontraktu. Jest to szczególnie ważne dla projektów, gdzie czas ma kluczowe znaczenie.

Nasza oferta obejmuje również ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM – Construction Plant and Machinery), które chroni przed wszelkimi ryzykami, z wyjątkiem wyraźnie określonych wyłączeń. Jest to idealne rozwiązanie dla maszyn pracujących w trakcie okresu ubezpieczenia na różnych budowach.

Współpraca z nami

Wybierając Adler Brokers Group jako swojego brokera ubezpieczeniowego, zyskują Państwo nie tylko dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń, ale także profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie współpracy. Nasz zespół doświadczonych brokerów jest gotów pomóc w znalezieniu ubezpieczenia idealnie dopasowanego do potrzeb Państwa projektu.

Podsumowanie – Oferta ubezpieczenia budowy

oferta ubezpieczenia budowy domu

Ubezpieczenie budowy nie jest już tylko opcją, ale stało się koniecznością dla każdego, kto pragnie zabezpieczyć swoją inwestycję przed nieprzewidzianymi wydarzeniami. Ryzyko związane z procesem budowlanym jest znaczne, ale dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu można je skutecznie minimalizować, chroniąc zarówno finanse, jak i spokój ducha inwestora oraz wykonawcy.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia, zwłaszcza przy wsparciu doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, pozwala na dostosowanie polisy do specyficznych potrzeb i wymagań projektu. Oferta Adler Brokers Group w zakresie ubezpieczeń budowlano-montażowych zapewnia kompleksową ochronę, obejmującą nie tylko same prace budowlane i montażowe, ale także odpowiedzialność cywilną oraz możliwość rozszerzenia ochrony o szkody wynikające z błędów projektowych czy wadliwego wykonawstwa.

Zabezpieczenie projektu budowlanego czy montażowego poprzez ubezpieczenie to krok, który pozwala na uniknięcie wielu problemów i potencjalnych strat finansowych. Jest to inwestycja, która przekłada się na bezpieczeństwo i stabilność całego przedsięwzięcia. W dzisiejszych czasach, kiedy niepewność i ryzyko są nieodłącznymi elementami każdego projektu budowlanego, ubezpieczenie stanowi niezbędny element planowania i realizacji inwestycji.

Zabezpiecz swój projekt już dziś!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie ubezpieczeniowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego projektu.

FAQ: Ubezpieczenia Budowlano-Montażowe

1. Czy ubezpieczenie domu w trakcie budowy jest obowiązkowe?

Nie, ubezpieczenie domu w trakcie budowy nie jest obowiązkowe prawnie, ale może być wymagane przez bank przy udzielaniu kredytu na budowę. Niezależnie od wymogów, jest to zalecane dla zabezpieczenia inwestycji przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

2. Jakie ryzyka pokrywa ubezpieczenie „wszystkie ryzyka budowlane” (CAR)?

Ubezpieczenie CAR pokrywa większość ryzyk związanych z procesem budowy, w tym uszkodzenia spowodowane przez siły natury, błędy konstrukcyjne, kradzieże materiałów budowlanych oraz szkody wynikające z wadliwego wykonawstwa.

3. Czy mogę ubezpieczyć tylko określone etapy budowy?

Ubezpieczenia budowlano-montażowe zazwyczaj obejmują cały projekt od początku do końca. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest dostosowanie polisy do konkretnych etapów budowy, w zależności od indywidualnych potrzeb i oferty ubezpieczyciela.

4. Co się stanie, jeśli dojdzie do wypadku na budowie?

W przypadku wypadku na budowie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokryje koszty związane z leczeniem, odszkodowaniami lub innymi roszczeniami finansowymi wynikającymi z uszkodzeń ciała lub mienia osób trzecich.

5. Jak mogę zmniejszyć koszt ubezpieczenia?

Koszt ubezpieczenia można zmniejszyć, dostosowując zakres ochrony do rzeczywistych potrzeb projektu, wybierając wyższe franszyzy lub negocjując warunki z ubezpieczycielem, zwłaszcza przy większych projektach. Ważne jest także udokumentowanie środków bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem na placu budowy.

6. Czy ubezpieczenie pokryje szkody spowodowane błędami projektowymi?

Tak, ubezpieczenie budowlano-montażowe może być rozszerzone o ochronę przed szkodami wynikającymi z błędów projektowych, wad materiałowych czy błędów wykonawczych. Wymaga to jednak wyraźnego wskazania takiej opcji przy zawieraniu polisy i może wiązać się z dodatkową składką.