Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Jak pakiety medyczne dla firm pomogły zredukować absencję chorobową

Pakiety medyczne dla firm jako narzędzie walki z absencją chorobową

Statystyki dotyczące absencji chorobowej w polskich firmach w 2022 roku pokazują, że dominują określone przyczyny. W tym kontekście warto zaznaczyć, że zrozumienie tych przyczyn jest kluczowe dla opracowania efektywnych pakietów medycznych dla pracowników.

W obecnej erze zwiększonej konkurencji i ciągłego popytu na wydajność, absencja chorobowa pracowników stanowi jedno z głównych wyzwań dla wielu firm. Nieprzewidywalna i niezaplanowana nieobecność pracowników obniża produktywność, zwiększa koszty oraz wpływa negatywnie na morale zespołu. W tym kontekście, pakiety medyczne dla pracowników wyłaniają się jako istotne narzędzie walki z absencją chorobową. 

Pakiety medyczne dla firm, czyli zakup przez firmę świadczeń medycznych dla swoich pracowników, pierwotnie stanowiły środek budujący lojalność i przyciągający najlepszych kandydatów. Z czasem jednak zaczęto dostrzegać w nich również narzędzie poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników, co w konsekwencji prowadziło do redukcji liczby dni nieobecności w pracy. 

W ramach pakietów medycznych pracownicy mają dostęp do szerokiego zakresu usług zdrowotnych, takich jak konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne czy programy promocji zdrowia. Te ostatnie szczególnie ważne są w kontekście zapobiegania chorobom przewlekłym, które często są główną przyczyną długotrwałych nieobecności w pracy. 

Mimo że wprowadzenie takich pakietów wiąże się z pewnymi kosztami dla firmy, to długoterminowo mogą one przynieść zdecydowanie więcej korzyści. Poprzez inwestycję w zdrowie swoich pracowników, firmy mogą zyskać na ich zdolności do długotrwałego, skutecznego i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Korzyści dla pracowników – zdrowy personel, zdrowa firma

Przede wszystkim, należy podkreślić, że inwestycja w pakiety medyczne dla pracowników odwołuje się do kluczowej zasady w biznesie: ’Zdrowy pracownik to zdrowa firma’. W tym kontekście, zdrowie pracowników nie odnosi się wyłącznie do ich kondycji fizycznej, ale również do ich zdrowia psychicznego. Zapewnienie pracownikom dostępu do właściwej opieki zdrowotnej przyciąga, zatrzymuje i mobilizuje zasoby ludzkie. 

Zdrowie fizyczne pracowników 

Z perspektywy zdrowia fizycznego, pakiety medyczne oznaczają łatwiejszy dostęp do lekarzy i specjalistów, regularne badania kontrolne, a także opiekę medyczną w przypadku nagłych sytuacji. Eliminuje to potrzebę oczekiwania na wizyty w publicznej służbie zdrowia, co zwykle oznacza mniej dni absencji chorobowej. Co więcej, możliwość wcześniejszego wykrywania i leczenia problemów zdrowotnych może skutecznie zmniejszyć czas niezdolności do pracy. 

Zdrowie psychiczne pracowników 

Kiedy chodzi o zdrowie psychiczne pracowników, pakiety medyczne często obejmują terapie psychologiczne i psychiatryczne. W obecnych czasach, kiedy stres i wypalenie zawodowe są powszechne w miejscach pracy, dostęp do opieki nad zdrowiem psychicznym jest niezbędne. To nie tylko wpływa na ogólne samopoczucie pracowników, ale także na ich wydajność i efektywność w pracy. 

Korzyści płynące z pakietów medycznych dla pracowników są po prostu nieocenione. Pracownicy mają pewność, że zyskują nieograniczone wsparcie zdrowotne, co przekłada się na zdolność do leczenia bieżących problemów zdrowotnych oraz zapobiegania przyszłym dolegliwościom. To przekłada się na zwiększoną produktywność, zmniejszenie liczby dni nieobecności z powodu choroby oraz poprawę jakości życia pracowników.

Wpływ pakietów medycznych na morale i zaangażowanie pracowników

Opieka medyczna dla firm oferowana przez pracodawcę niesie ze sobą wiele korzyści nie tylko dla samego pracownika, ale również dla morale i zaangażowania w pracy. Dostęp do pakietów medycznych jest często postrzegany jako jeden z kluczowych elementów atrakcyjności danego miejsca pracy i jest wyraźnie powiązany z poziomem zadowolenia oraz zaangażowania pracowników. 

Zaangażowanie pracowników nie oznacza tylko ich obecności przy biurku. To również zaangażowanie emocjonalne, które skłania ich do dawania z siebie więcej niż minimum. Pakiety medyczne mogą znacząco przyczynić się do budowy tego zaangażowania. One przekazują silny sygnał pracownikom, że ich dobrostan jest dla firmy ważny. To poczucie bycia cenionym jak i opieki ze strony pracodawcy zwiększa lojalność pracowników i motywuje ich do skupienia na swoich zadaniach. 

Zdrowi pracownicy są bardziej wydajni. Badania dowodzą na to, że stan zdrowia fizycznego i psychicznego ma bezpośredni wpływ na wydajność funkcjonowania. Dostęp do pakietów medycznych daje pracownikom zasoby, których potrzebują, aby utrzymać swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Kiedy pracownicy czują się dobrze zarówno psychicznie, jak i fizycznie, mają więcej energii do efektywnego wykonywania swojej pracy. 

Korzystanie z pakietów medycznych może również pomóc w redukcji stresu. Wiedza, że mają dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej, może przynieść nieoceniony spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa pracowników, co przekłada się na poprawę jakości wykonywanej pracy. 

Wprowadzenie pakietów medycznych w miejscu pracy jest inwestycją, która wymaga nakładu finansowego, ale korzyści z niego płynące stanowią wartość dodaną, przekraczającą koszty. W tym kontekście, utrzymanie zdrowia i dobre samopoczucie pracowników przestaje być tylko kwestią etyczną, ale staje się również strategiczną inwestycją dla przedsiębiorstwa.

Statystyki dotyczące absencji pracowników z powodu chorób

W tym dziale przyjrzymy się statystykom dotyczącym absencji pracowników z powodu chorób. Dokładne zrozumienie, jakie warunki najczęściej prowadzą do nieobecności, może być cennym narzędziem dla pracodawców poszukujących efektywnych sposobów na jego ograniczenie. Dane prezentowane poniżej dotyczą roku 2022 i pokazują procentową dystrybucję najczęstszych przyczyn absencji chorobowej. 

Główne przyczyny absencji chorobowej w 2022 roku 

przyczyny absencji pracowników

PrzyczynaProcent
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej16,4%
Ciąża, poród i połóg15,7%
Choroby układu oddechowego14,2%
Urazy i zatrucia13,3%
Zaburzenia psychiczne10,0%
Covid-192,1%

W 2022 roku, zaświadczenia lekarskie z tytułu choroby własnej były najczęściej wystawiane na okres do 5 dni (40,6%). Wśród osób ubezpieczonych w ZUS, kobiety stanowiły 55,5% populacji na zwolnieniach lekarskich. Największy odsetek dni absencji chorobowej odnotowano w grupie wiekowej 30-39 lat.

Tabela: Województwa z najwyższą liczbą dni absencji chorobowej

statystyki dotyczace absencji pracownikow

WojewództwoProcent dni absencji chorobowej
Mazowieckie13,5%
Śląskie12,5%
Wielkopolskie10,4%
Małopolskie8,1%

Tabela: Ranking jednostek chorobowych powodujących niezdolność do pracy w 2022 roku (mężczyźni)

Jednostka chorobowaProcent liczby dni absencji chorobowej (%)
Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych (J06)5,6%
Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych (G54)5,6%
Bóle grzbietu (M54)4,8%
Ostre zapalenie nosa i gardła (J00)3,0%
Inne choroby krążka międzykręgowego (M51)3,0%

Tabela: Ranking jednostek chorobowych powodujących niezdolność do pracy w 2022 roku (kobiety)

Jednostka chorobowaProcent liczby dni absencji chorobowej (%)
Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą (O26)23,2%
Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych (J06)5,5%
Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43)3,8%
Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych (G54)3,7%
Ostre zapalenie nosa i gardła (J00)2,6%

Źródło: https://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobowa+w+2022+roku.pdf/3b513577-14ff-b305-c027-057185113d4b?t=1690961887922 

Efektywność pakietów medycznych – analiza wyników

Stale rosnące zapotrzebowanie pracowników na pakiety medyczne, wynikające z rosnącej świadomości związanej z dbaniem o własne zdrowie, sprawia, że firmy coraz częściej decydują się na ich wprowadzenie. Te decyzje wspierane są również wynikami badań, które wskazują na korzyści płynące z implementacji takiej strategii.

W badaniu ManpowerGroup jako  najważniejszy benefit wskazano pakiety medyczne – 65 proc. ankietowanych pracowników,  podczas gdy szkolenia i możliwość rozwoju wybrało 59 proc., a dodatkowe  dni urlopowe – 36 proc.

 

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy widzą wiele korzyści w zaopatrzeniu się w pakiet medyczny. W poniższych punktach przedstawiamy kilka z nich: 

  • Oszczędność czasu: Pakiety medyczne umożliwiają szybkie i efektywne dostanie się do opieki medycznej, co skraca czas oczekiwania na wizyty oraz pozwala na szybszy powrót do zdrowia.
  • Zmniejszenie absencji chorobowej: Regularne korzystanie z pakietu medycznego prowadzi do szybszego wykrywania i leczenia schorzeń, co przekłada się na mniejszą liczbę dni nieobecności z pracy.
  • Zwiększenie lojalności pracowników: Firmy, które oferują pakiety medyczne, cieszą się zwiększoną lojalnością pracowników, którzy czują się bardziej docenieni i zauważeni.

Podsumowanie

W ostatnich latach znaczny wzrost znaczenia zdobyły pakiety medyczne dla pracowników. Firmy z różnych sektorów coraz częściej decydują się na tę formę benefitów dla swoich pracowników, doceniając korzyści płynące z takiej inwestycji. Posługując się usługami profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego, przedsiębiorstwa są w stanie skomponować atrakcyjne i dostosowane do potrzeb pracowników pakiety medyczne. 

Biorąc pod uwagę zarówno potrzeby pracowników, jak i możliwości finansowe firmy, broker ubezpieczeniowy jest w stanie zaproponować najkorzystniejsze warunki grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.

  • Pakiety medyczne dla pracowników stanowią jeden z najbardziej docenianych benefitów pracowniczych. Zapewniają dostęp do szerokiej gamy usług medycznych na atrakcyjnych warunkach, co przekłada się na zdrowie i satysfakcję pracowników.
  • Broker ubezpieczeniowy pełni kluczową rolę, pomagając firmie w negocjacji warunków pakietu medycznego i dopasowując go do specyfiki i możliwości organizacji.
  • Ubezpieczenie grupowe pracowników stanowią nie tylko znakomite narzędzie motywacyjne, ale również efektywne narzędzie zarządzania chorobową absencją w miejscu pracy.

Inicjatywa przyjęcia pakietów medycznych dla pracowników przez firmy ma szereg korzyści, zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i samego przedsiębiorstwa. Pracownicy czują się bardziej doceniani i są zdrowsi, co przekłada się na wyższą produktywność i mniejszą absencję chorobową. Z kolei dla firm jest to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści finansowe w długim terminie.