Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy

Skomplikowane oferty dobrane do potrzeb klientów czy różnorodność ubezpieczeń – to wszystko składa się na komplikacje podczas poszukiwań dobrego ubezpieczenia. W tym skomplikowanym świecie ciężko jest samemu znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Broker ubezpieczeniowyW tym artykule dowiesz się jak możemy ci pomóc.

Broker ubezpieczeniowy jest bardzo specyficzną profesją w świecie ubezpieczeń, jesteśmy odpowiedzialni za prezentację ofert ubezpieczeniowych klientowi, jak i za negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, która te oferty dostarcza. Warto jednak zaznaczyć, że nasza rola nie ogranicza się jedynie i wyłącznie do przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. Jesteśmy doradcą oraz analitykiem naszego klienta. Musimy budować zaufanie między nim a ubezpieczycielem, a do tego potrzebna jest szeroka wiedza i doświadczenie.

Zadania brokera ubezpieczeniowego

Zawód brokera ubezpieczeniowego wiąże się, więc z reprezentowaniem interesów naszych klientów w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jesteśmy pośrednikiem przy zawieraniu umów ubezpieczenia, ale działamy jedynie na zlecenie firmy, która ma być ubezpieczona, a nie na zlecenie ubezpieczyciela. Pośrednicząc w procesie szukania polisy nasi brokerzy ubezpieczeniowi muszą znaleźć taką ofertę, która będzie jednoznacznie najbardziej korzystna i najbardziej opłacalna dla ubezpieczonego. Otrzymujemy również pełnomocnictwo od naszego klienta, co wiąże się z uprawnieniami do wykonywania czynności prawnych czy faktycznych związanych z samym zawarciem umowy ubezpieczenia oraz jej wykonaniem.

Jako brokerzy ubezpieczeniowi profesjonalnie realizujemy bardzo zróżnicowane zadania od naszych klientów z różnych branż. Analizujemy ryzyko płynące z ubezpieczeń, które jest istotne dla naszego klienta i w odpowiedni sposób je zabezpieczamy. Optymalizujemy wydatki klientów, ponieważ naszym zadaniem nie jest to żeby osoba ubezpieczona wydała jak największe pieniądze na polisę ubezpieczeniową, lecz by była zadowolona z przedstawionej oferty, a polisa dobrze ją chroniła.

Różnica między brokerem a agentem ubezpieczeniowym

Zrozumienie tej różnicy jest bardzo ważne, ponieważ wyjaśnia, dlaczego powinieneś skorzystać z ofert brokera ubezpieczeniowego, aby uzyskać jedną z najlepszych możliwych ofert od towarzystwa ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy działa na rzecz ubezpieczyciela. Zależnie czy jest to agent świadczący usługi na wyłączność jednej firmy, czy jest on pracownikiem multiagencji, jego zadaniem jest przynieść zysk towarzystwom ubezpieczeniowym, które go zatrudniają. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, my jako brokerzy ubezpieczeniowi nie reprezentujemy żadnego ubezpieczyciela, tylko ubezpieczonego, czyli naszego klienta i wyłącznie jego. To dla niego mamy wybrać najlepszą ofertę zgodnie z jego potrzebami. Możemy porównywać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, negocjować z przedstawicielami zakładów ubezpieczeniowych, wybierając tę ofertę, która daje najwięcej korzyści klientowi.

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego i jego podstawa prawna

Wynagrodzenie dla brokera ubezpieczeniowego w Polsce ustawowo jest określone, jako kurtaż brokerski. Jest to prowizja zawarta w składce w umowie ubezpieczenia. Jesteśmy zobowiązani poinformować naszego klienta jak jesteśmy wynagradzani w związku z zawartą umową, bądź, w jaki sposób takowe wynagrodzenie jest wyliczane.

Według polskiego prawa brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna, lub prawna, która posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (czyli organu nadzorującego rynek finansowy), wpisana jest na listę brokerów ubezpieczeniowych i wykonuję działalność brokerską. Zawód brokera jest uregulowany prawnie. Podstawą w tym przypadku jest ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Precyzuje ona nawet, że nazwą „broker ubezpieczeniowy” może posługiwać się wyłącznie osoba, która posiada wymagane uprawnienia do tego zawodu. Jest on również objęty obowiązkowym ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania swojej działalności brokerskiej. Takie rozwiązanie daje większe poczucie bezpieczeństwa klientom brokera ubezpieczeniowego i chroni interesy klienta.